Retourneren

Niet tevreden met het bestelde product? Op deze pagina leest u alles omtrent ons retourbeleid. Heeft u vragen over ons retourbeleid, contacteer dan onze klantenservice.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een de door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht, dient u ons hier alvorens van op de hoogte te stellen. Hiermee gaat u een overeenkomst met ons aan tot het herroepen/retourneren van één of meerdere producten. Wanneer u een product aan ons wilt retourneren en daarmee uw geld terug wilt ontvangen, dient u dit aan ons te melden. Geef dus bij het verzoek tot herroeping aan dat het gaat om een herroeping/retouraanvraag. Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht, dient u uw producten als herroeping op te geven, dit alvorens het herroepingstermijn is verstreken. U heeft tot 14 dagen de tijd om uw product te retourneren na aankoop.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor eigen rekening van de klant.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Wij ontvangen de producten, inclusief verpakking, graag in een zo oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd retour. Voldoet uw retour niet aan onze eisen, dan zullen wij deze aan u terug sturen.

Mogelijkheden retourneren
 • Het artikel voldoet niet aan hetgeen wij in onze webshop hebben getoond.
 • Er is een ander artikel geleverd dan ik besteld had (foutieve levering).
 • Het artikel bevat een beschadiging of fabricagefout (Binnen 24 uur na ontvangst melden).
 • Anders (contacteer onze klantenservice voordat u het toestel retourneert).

Algemene voorwaarden retourneren
 • Het product (inclusief de verpakking) mag geen duidelijke gebruikssporen hebben, beschadigd, vuil of incompleet zijn.
 • Het product mag geen installaties hebben ondergaan.
 • Aanwezige bar- en/of registratiecodes mogen niet verwijderd of onleesbaar zijn.
 • Het product mag niet gedemonteerd zijn (verzegeling moet dus intact zijn).
 • Het product moet voorzien van originele handleiding en accessoires.

Procedure retourneren
 1. Contacteer onze klantenservice via e-mail met duidelijke vermelding van uw factuurnummer.
 2. Na ontvangst van uw aanvraag en onze goedkeuring kunt u het product goed verpakt terugzenden of binnenbrengen (na afspraak) samen met het retourformulier (retourformulier downloaden).
 3. Als wij uw product ontvangen hebben dan krijgt u van ons een e-mail als bevestiging. Wij ondernemen dan de nodige stappen om de retour zo snel mogelijk te verwerken.

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice.